Napraw kod zatrzymania krytycznego procesu umierania 0x000000EF w systemie Windows 10

Kontrola błędu krytycznego procesu zmarła 0x000000EF wskazuje, że krytyczny proces systemowy został zatrzymany, lub system Windows nie może obsłużyć zadania, tutaj, jak naprawić ten błąd BSOD

Napraw złe informacje o konfiguracji systemu (0x00000074) BSOD w systemie Windows 10

Jeśli masz problem z uruchomieniem systemu Windows 10 lub system utknął w pętli ponownego uruchamiania, wyświetlając błąd niebieskiego ekranu śmierci (BSOD) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO, zastosuj rozwiązania wymienione tutaj.

Napraw BSOD systemu Windows 10 Niedostępne urządzenie rozruchowe, sprawdzanie błędów 0x7B

Uzyskiwanie błędu BSOD niedostępnego urządzenia rozruchowego podczas uruchamiania? Z powodu tego błędu niebieskiego ekranu system Windows często uruchamia się ponownie i nie uruchamia się normalnie? Ogólnie rzecz biorąc, ten błąd ( INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE ) Bug Check 0x0000007B wskazuje, że system operacyjny utracił dostęp do danych systemu lub partycji rozruchowych podczas uruchamiania.